intocmeste Expertize Tehnice pentru urmatoarele tipuri de lucrari:

  • Consolidari, inclusiv Monumente Istorice
  • Extinderi
  • Etajari
  • Modernizari
  • Alipiri la Calcan